مشاهدة:

LyngdalLyngdal Syncro i gjørmehull på Kvavik

Lyngdal Syncro i gjørmehull på Kvavik...

2015-07-13 06:37 0 Dailymotion

Allsang i Lyngdal, del 1

Allsang i Lyngdal, del 1...

2015-07-31 04:41 0 Dailymotion

Flipside - Lyngdal menighet 6. desember kl. 17:00 - 21:00

Flipside - Lyngdal menighet 6. desember kl. 17:00 - 21:00Need new shirts ? http://ahshirts.com...

2016-06-03 00:35 2 Dailymotion

Superbilder fra KVS-Lyngdal!

Superbilder fra KVS-Lyngdal!...

2015-06-22 03:27 4 Dailymotion

Interview Ylvis in Lyngdal kulturhus 2013

© Lyngdalsavis Subtitles by Elaine, revision by Esther...

2016-07-20 06:56 199 Dailymotion