مشاهدة:

ElexiaElexia Bantum – A Fashion Blogger from Georgia

Elexia Bantum is a Georgia based emerging fashion blogger. She tops the list of all the necessary factors including presence on social media like Instagram, Twi...

2016-07-25 00:30 3 Dailymotion

Elexia Levent Projesi Tanıtım Filmi

Özgün projeler geliştirerek son teknolojinin eseri, depreme dayanıklı malzeme ve sistemlerle yeni yerleşim merkezleri inşa etmeyi misyon edinmiş Yeşil ...

2017-08-04 03:10 3 Dailymotion

Elexia Tuzla Tanıtım Filmi

Özgün projeler geliştirerek son teknolojinin eseri, depreme dayanıklı malzeme ve sistemlerle yeni yerleşim merkezleri inşa etmeyi misyon edinmiş Yeşil ...

2017-07-19 03:09 1 Dailymotion

Elexia Bantum is a Georgia Based Knowledgeable CAD Professional

Elexia Bantum from Georgia holds profound knowledge of Computer Aided Design (CAD), Architectural Drafting and Conceptual Design. Besides this, she holds specia...

2016-05-03 00:45 0 Dailymotion

Elexia's Vault @ Rockstar Invitational (01-29-12)

Elexia's Vault @ Rockstar Invitational (01-29-12)...

2016-06-06 01:12 0 Dailymotion