مشاهدة:

BetennelseFaglunsj 2014-03-12

Fedmeproblem krever livsstilsendring --------------------------------- Ane Kokkvoll, barnelege og forsker, driver forskningsprosjektet Aktivitetsskolen. Aktivi...

2014-03-13 31:43 48 Vimeo

Min venn Crohn

Min venn, Crohn er en stop-motion film som tar for seg en dialog mellom meg og min kroniske betennelse i magen, Morbus Crohn/Crohns sykdom. Filmen er bygd opp a...

2014-12-15 04:27 197 Vimeo