مشاهدة:

Pretensiøs


TV3 - cinema 3 - Emma Suàrez i "La Mosquitera"

Entrevista amb motiu de la presentació de la pel·lícula "La Mosquitera" al festival de Valladolid 2010. La Mosquitera deixa rastre per allà on passa. Tothom...

2011-05-25 09:46 1,072 Dailymotion

Governo espanhol procura bloquear referendo catalão

A polícia espanhola já fechou mais de metade das 2315 assembleias eleitorais designadas para acolher este domingo as 6249 mesas de voto do referendo pela inde...

2017-09-30 01:13 4 Dailymotion