Imran Khan address at Nankana Sahib Jalsa (November 12, 2014)

2014-11-12 2 8,631 Vimeo

Imran Khan address at Nankana Sahib Jalsa (November 12, 2014) @ImranKhanPTI #NankanaForPTI